Pendidikan Khas

Monday, 3 December 2012

Refleksi cikgu MURNI..HIT!!!


Pertama syukur saya kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya menyiapkan kerja kursus ini dengan baik walaupun pada mulanya terdapat kesukaran untuk menyiapkan kerja kursus ini.

Sepanjang melaksanakan tugasan ini terdapat banyak ilmu-ilmu baru yang dapat saya pelajari terutama ilmu yang berkaitan dengan bidang pendidikan khas masalah pembelajaran. Apabila melaksanakan tugasan ini saya dapat mendalami dengan lebih jelas lagi tentang kategori-kategori murid berkeperluan khas dan juga kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk murid-murid ini.

Bagi melaksanakan tugasan ini, saya telah melakukan kajian kes terhadap murid autisme iaitu Nurul Shahidah Bt. Arshad. Jika sebelum ini saya hanya mengetahui serba sedikit sahaja tentang kanak-kanak autisme, akan tetapi setelah melakukan kajian ini banyak maklumat-maklumat baru tentang autisme yang saya perolehi. Misalnya, tentang ciri-ciri Autisme. Sebelum melaksanakan tugasan ini, saya tidak mengetahui bahawa terdapat banyak ciri-ciri autisme. Saya juga dapat mempelajari dengan lebih jelas lagi tentang autisme iaitu tentang faktor-faktor autisme, klasifikasi autisme, tingkah laku dan juga banyak lagi. Kesemua maklumat ini saya perolehi melalui pembacaan buku dan juga maklumat dari internet. Tugasan ini memerlukan saya untuk melakukan banyak pembacaan dan penyelidikan.Sepanjang melaksanakan tugasan ini juga, saya dapat mempelajari tentang pengubahsuaian dalam pengurusan strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, terutamanya menggunakan kaedah dan teknik bermain dikaitkan dengan kaedah dan teknik mengajar seperti menghafal doa dan menyelesaikan masalah. Saya memperolehi pengetahuan ini melalui pemerhatian yang dibuat ketika sesi P&P kelas Nurul Shahidah. Saya dapati sebagai guru pendidikan khas kita haruslah kreatif dalam pengajaran kerana kemampuan kognitif murid berkeperluan khas adalah berbeza-beza. Pada pendapat saya, guru adalah seorang pelakon, yang  pandai menonjolkan bakatnya supaya ramai penonton suka menontonnya. Manakala, murid ialah penonton, yang akan menyaksikan pertunjukan yang disembahkan oleh guru di dalam kelas. Oleh itu, guru mestilah pandai memilih dan mengurus strategi yang sesuai untuk mencapai objektif jangka panjang sesuatu pendekatan. Penyelesaian ini juga berkesan untuk menyelesaikan masalah murid dengan baik.Rujukan

0 comments:

Post a Comment