Pendidikan Khas

Monday, 3 December 2012

Teori pekembangan

Sebagai seorang guru kita perlu membekalkan diri kita dengan seberapa banyak ilmu terutamanya  ilmu psikologi. Ilmu psikologi ini dapat membantu kanak-kanak mengalami perkembangan optimum dari segi fizikal, rohani dan mental. Tujuan mengkaji psikologi adalah untuk dapat memahami tingkah laku manusia, merancang aktiviti yang sesuai dalam pengajaran, dapat mengawal tingkah laku yang agresif kepada tingkah laku terkawal, memahami perbezaan individu serta dapat menilai tingkah laku manusia. Antara kajian psikologi yang penting adalah kajian mengenai perkembangan manusia. Kajian mengenai perkembangan manusia ini sangat penting kerana murid merupakan aspek penting dalam proses pendidikan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah merangkumi psikologi perkembangan yang mengkaji individu mengikut masa atau tahap tertentu. nota

0 comments:

Post a Comment