Pendidikan Khas

Monday, 3 December 2012

Tips.. dari guru cemerlang Keyla


Kod Etika Profesion Perguruan Malaysia
a.   Etika ialah suatu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi.

b.    Setiap badan profesional mempunyai kod etika masing-masing.

c.   Setiap profesion akan menetapkan nilai-nilai asas yang perlu ditaati oleh semua insan yang menjalankan pekerjaan tersebut. Ini disebut sebagai KOD ETIKA.

d.  Justeru, etika profesional ialah nilai-nilai atau tingkah laku murni yang harus dihayati oleh individu-individu mengikut profesion masing-masing.

e.  Kod etika memperjelaskan tindakan-tindakan betul yang perlu diikuti dan tindakan-tindakan salah yang perlu dihindari oleh individu-individu dalam sesuatu profesion.

f.     Tujuan kod etika ialah untuk mengekalkan integriti moral sesuatu profesion.

g.  Setiap guru harus mematuhi kod etika yang terdapat dalam TATASUSILA PROFESION KEGURUAN seperti yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, seperti berikut:
                                         i.     Tanggungjawab terhadap pelajar;
                                        ii.     Tanggungjawab terhadap ibu bapa;
                                       iii.     Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.

0 comments:

Post a Comment